สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ส่งมอบโลหิต Blood Hero vs เกมเมอร์ เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง รับมอบ
ส่งมอบโลหิต

C-200318005050
C-200318009120