บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในรพ.จุฬาฯ
CP สนับสนุนอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ ในรพ.จุฬาฯ