ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ ร่วมแถลงข่าว “ไวรัสปอดบวมร้ายแรงจากอู่ฮั่น” ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ไวรัสปอดบวมร้ายแรงจากอู่ฮั่น