นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.อำนาจเจริญ อบรมการทำหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสโควิด-19