ศูนย์บริการโลหิตฯ ปรับมาตรการรับบริจาคโลหิต ห่วง “โควิด-19” ทำเลือดลดลงต่อเนื่อง
ศูนย์บริการโลหิตฯ ปรับมาตรการรับบริจาคโลหิต