นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา แถลงข่าวการเลื่อนพิธีรำบวงสรวงย่าโม เนื่องในงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2563
นายกเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา แถลงข่าวการเลื่อนพิธีรำบวงสรวงย่าโม