กิ่งกาชาด อ.เชียงดาว ร่วมซ่อมแซมบ้าน สร้างห้องสุขา และแท็งก์กักเก็บน้ำ ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ บ้านไตรสภาวคาม จ.เชียงใหม่

C-200314004050