นายกเหล่ากาชาด จ.สระบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ส.)

C-200314009186