ผวจ.นราธิวาส ออกเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส ให้แก่ผู้สูงอายุ
เหล่ากาชาด จ.นราธิวาส มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

Share