บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในรพ.จุฬาฯ
CP สนับสนุน อาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ ในรพ.จุฬาฯ