นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19
นายกเหล่ากาชาด จ.ลำพูน จัดอบรมการทำหน้ากากอนามัย