นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน เนื่องในวันนักข่าว ณ รร.บ้านโคกกลางโนนงาม อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
นายกเหล่ากาชาด จ.หนองบัวลำภู มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน