นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร นำคณะกรรมการออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ร่วมทั้งจัดโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้
นายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้