บจก.สยามรีกัล จัดโครงการเปลี่ยนลมหายใจเป็นร้อยยิ้ม นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดาร์ลี่ สมทบทุนผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ผ่านสภากาชาดไทย
ปากแหว่งเพดานโหว่ สภากาชาดไทย