บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในรพ.จุฬาฯ
CP มอบผลิตภัณฑ์อาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ