ผวจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19
การป้องกันโรคติดต่อไวรัสโควิด-19