ผวจ.ยโสธร เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนา จ.ยโสธร ครบรอบ 48 ปี ในงานมีการออกร้านมัจฉากาชาด
การออกร้านมัจฉากาชาด

Share