อบจ.ยโสธร มอบเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานประกวดร้องเพลงให้กับเหล่ากาชาด จ.ยโสธร โดยมีผวจ.ยโสธร และ นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธรร่วมรับมอบ
นายกเหล่ากาชาด จ.ยโสธร รับมอบเงิน