นายกกิ่งกาชาด อ.บางปะกง ร่วมกิจกรรม “เดินแบบผ้าไทยการกุศล”เนื่องในวันสตรีสากลเพื่อหารายได้ใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ อ.บางปะกง
นายกกิ่งกาชาด ร่วมกิจกรรม “เดินแบบผ้าไทยการกุศล”