นักศึกษาโครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำรายได้จากการขายเสื้อยืด “เด็กหัวการค้า” สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล
สมทบทุนร่วมกับสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาล