เดอะมอลล์ ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ จัดประมูลสินค้าแบรนด์เนมในงาน THE MALL RAINBOW MARKET 2020 รายได้จากการประมูลมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

C-200306009030
C-200306017070
C-200306021039