กลุ่มบริษัทเอไอจีประเทศไทย มอบเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ “ส่งน้ำใจดับไฟป่าออสเตรเลีย” ให้แก่สภากาชาดไทย
ส่งน้ำใจดับไฟป่าออสเตรเลีย