เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเลือดในโครงการ “Blood Hero vs เกมเมอร์เกมแม่ เติมเลือด เติม Heal ให้ครบล้านซีซี” ตั้งแต่วันนี้ – 8 มี.ค. 2563
เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเลือด