บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์อาหาร CP ให้แก่ รพ.จุฬาฯ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัย COVID-19”

C-200309005074
C-200309008031
C-200309013007
C-200309020006
C-200307009009