นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิดแบบเคลื่อนย้ายได้ให้กับโรงพยาบาลสุขสำราญ
นายกเหล่ากาชาด จ.ระนอง ร่วมรับมอบตู้อบเด็กทารกแรกเกิด

C-200305021012