ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโครงการ “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต 2563”
ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต 2563