บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการวิ่งเพื่อการกุศล “ BAM Run Thailand Wake Up วิ่งปลุกพลังคนไทย สร้างกำลังใจ ให้ทุกชีวิต” รายได้สมทบทุน รพ.จุฬาฯ
วิ่งเพื่อการกุศล รายได้สมทบทุน รพ.จุฬาฯ