รพ. Japanese Red Cross Kobe ถูกโจรโขมยหน้ากากอนามัยจำนวน 6,000 ชิ้น
Japanese Red Cross

Share