บริษัท สยาม รีกัล จำกัด จัดกิจกรรม “เปลี่ยนลมหายใจเป็นรอยยิ้ม” นำรายได้มอบให้แก่ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

C-200229024032