ศูนย์บริการโลหิตฯ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม “ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต”
ไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

Share