บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบเงินจากโครงการ “สมาชิกบางจากร่วมปันน้ำใจ สู่การให้ไม่รู้จบ” ให้แก่สภากาชาดไทย
สมาชิกบางจากร่วมปันน้ำใจ ให้สภากาชาดไทย

Share