นายกเหล่ากาชาด จ.พระนครศรีอยุธยา รับบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด”

1