รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสารให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านหนองแคน และประชาชนบ้านหนองแคน
รองนายกเหล่ากาชาด จ.เลย ร่วมมอบผ้าห่มและข้าวสาร

Share