บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด มอบรถ SEV-TL 1 เพื่อเป็นของรางวัลงานออกร้านกาชาด ในงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจำปี”

C-200301030056
Share