ศูนย์บริการโลหิตฯ ประกาศมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 2 เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตสามารถคัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต
ศูนย์บริการโลหิตฯ ประกาศมาตรการ โควิด-19

C-200227012122
Share