โรงพยาบาลธนบุรี 2 ร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญร่วมบริจาคโลหิตในงาน “ให้เลือด = ต่อชีวิต” ครั้งที่ 1/63 เพื่อลดวิกฤตสภาวะขาดแคลนโลหิต
ให้เลือด = ต่อชีวิต

Share