โปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาท โดยสภากาชาดไทยได้รับงบประมาณฯ 10,619 ล้านบาท
โปรดเกล้าฯ งบประมาณ ให้สภากาชาดไทย

Share