เชิญเที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาดพระนครศรีอยุธยา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
งานกาชาดพระนครศรีอยุธยา