กลุ่มเหล็กสหวิทยา ร่วมสนับสนุนการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ประจำปี 2563