นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี อ.สมเด็จ ณ ที่ว่าการ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดงานรวมพลคนชนเผ่าและของดี