นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่วัดท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ