นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี มอบรางวัลสลากกาชาดให้แก่ผู้โชคดี ในงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัดราษฎร์ธานี”

C-200222020006