รพ.จุฬาฯ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ในวันที่ 7 มีนาคม 2563

2