นายกเหล่ากาชาด จ.ชัยภูมิ นำตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ ในโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง”

I-I200222001854
C-200222020004
Share