ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดโครงการ Let Them See Love 2020
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและศูนย์ดวงตา
1