ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมฉลองเปิด “ร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท สาขา รพ.จุฬาฯ”
แฟมิลี่มาร์ท รพ.จุฬาฯ”