บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มอบเงินสมทบทุนเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มอบเงินสมทบทุนเหล่ากาชาด จ.นครราชสีมา

C-200221021031