บริษัท สยาม รีกัล จำกัด จัดกิจกรรม“เปลี่ยนลมหายใจเป็นรอยยิ้ม” นำรายได้มอบให้แก่ สนง.บรรเทาทุกข์ฯ เพื่อบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

C-200224014054
C-200224021060
C-200223005083
C-200222008124
Share