เชิญเที่ยวงานพระนครคีรีเมืองเพชร ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 และการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลในระหว่างวันที่ 6-15 มี.ค. 2563
การออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล