นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด จากนายก อบจ.ชลบุรี
นายกเหล่ากาชาด จ.ชลบุรี รับมอบเงิน